Kontakt
Društvo za borbu protiv prevare. Društvo je grupa građana zainteresovana za ličnu bezbednost.
Novi Sad, Republika Srbija

Telefon: 062 65 77 77

Contact