logo.gif


Kome se obratiti za pomoć? Print E-mail
Cenjena Gospodo,

ImageZahvaljujem se objavljenom tekstu o prevari mobilnog operatera.
Istovremeno, u cilju proširenja saznanja auditorijuma, čitaocima Vašeg sajta ponudio bih i tekst koji sledi. 1.    U slučaju da na bilo koji način osećate da su Vaša prava (pa i potrošačka) ugrožena, možete se za pravnu pomoć obratiti Udruženju Narodni parlament (http://www.parlament.org.rs/pravna-pomoc /), gde, odmah na početku, piše:

Udruženje Narodni parlament u okviru neprofitnog projekta (1) pod nazivom „Građani protiv loše državne uprave“ od početka 2013. godine pruža besplatnu pravnu pomoć (2) građanima Srbije suočenim sa nepravdom prouzrokovanom lošim radom „institucija sistema“ (3). Zahvaljujući podršci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije pravnu pomoć pružamo i u oblasti zaštite prava potrošača građanima sa prebivalištem u regionu južne i istočne Srbije. Tokom procesa pružanja pravne pomoći identifikujemo različite sistemske probleme koji pogađaju veći broj građana, te zatim ove administrativne prepreke i probleme po ostvarivanje različitih prava građana, kao i one koji negativno tiču na prava potrošača pravno analiziramo i javno evidentiramo na ovoj Internet prezentaciji. Ove analize onda koristimo za rad na konkretnom i trajnom rešavanju identifikovanih problema, i zalažući se u ime građana kod države predlažemo izmene štetnih i nezakonitih politika i praksi „institucija sistema“.

    Od početka 2013. godine, više od 5 hiljade građana Srbije je uputilo više od 6500 zahteva time iskoristivši pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ .

2.    Kada je u pitanju Potrošački spor, Član 140 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), kaže:
Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca.
U postupku pred sudom u potrošačkom sporu, u smislu zakona kojim se uređuje parnični postupak, ne plaća se sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

  (1) Neprofitni projekat “Građani protiv loše državne uprave” sprovodi Udruženje Narodni parlament, uz podršku švedskog “Ulof Palme” centra i Švedske međunarodne agencije za razvoj (SIDA)
  (2) Pravna pomoć koja se pruža je savetodavna i praktična, u delu pomoći oko izrade različitih vrsta predstavki
  (3) Institucije sistema koje su obuhvaćene projektom su organi državne uprave, lokalne samouprave, preduzeća osnovana od strane lokalne ili centralne vlasti, pravna lica (najčešće privatna preduzeća) kojima su povereni javni poslovi, te različite agencije, zavodi, fondovi i slično, uključujući medicinske ustanove i policiju


S poštovanjem

Dr Rodoljub Tanasić, dipl. ing.
 

Art magazin - Web casopis za savremenu umetnost

 

Obaveštenje za čitaoce:

Ne objavljujemo lična imena niti imena firmi, osim ako ne postoji sudska presuda ili potpisana zjava u sudu sa materijalnom i krivičnom odgovornosti potpisnika.

Udruženje se bavi isključivo preventivnim radom. U slučaju da ste prevareni, molimo Vas da se obratite Policiji, Advokatima i sudstvu. Takav je zakon, i mi ga poštujemo.

 
Ko je na sajtu
Da li ste prevareni za zivotno osiguranje?
 
Belocrkvanska jezera. Najbolji izbor za odmor
 

PUTUJMO ZAJEDNO
 

Advertisement

O prevarama  |  Zakoni  |  Spisak prevara  |  Reportaže  |  Reklamiranje na sajtu  |  Kontakt  |  Login

Copyright © 2008. Društvo za borbu protiv prevara. 21000 Novi Sad, Srbija.
Registrovano kod Ministarstva Republike Srbije za Državnu upravu i lokalnu samoupravu.
CMS Web Design: Luka Salapura