logo.gif


Hakovanje naloga na FB treba shvatiti ozbiljno Print E-mail
Pismo čitateljke: "Pre tri dana hakovan mi je profil na fejsbuku, u pitanju je zloupotreba. Trazili su mojim prijateljima da uplate 9 evra, i slikaju visa platne kartice".
"Njih dvoje je to uradilo i skinuli su im sve sa racuna. U noci izmedju 20.12 i 21.12.2017 od strane hakera ugasen mi je fejsbuk nalog. Prijavljujem problem i zelim da znam sta dalje da radim"?

U ovoj, ali isličnim situacijama treba se domah javiti odelenju za visoko tehnološki kriminal na sledeću adresu:

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
Savska 17a (Palata pravde)
11000 Beograd
Telefon: (011) 360-12-72
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal goni učinioce krivičnih dela čija su meta ili sredstvo izvršenja računari (odnosno „svaki elektronski uređaj koji na osnovu programa automatski obrađuje i razmenjuje podatke“), računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku. Sve krivične prijave koje se odnose na neko od tih krivičnih dela, bilo kome da su upućene (građani ih najčešće upućuju policiji), završavaju u ovom organu.

Ako krivičnu prijavu želiš da uputiš neposredno Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, to možeš uraditi pismenim putem (poštom) ili odlaskom u kancelariju ovog tužilaštva.
Organizacija

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal organizovano je kao posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva sa sedištem u Beogradu. Njegovim radom rukovodi posebni tužilac koji poseduje potrebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija. Pomažu mu dva zamenika tužioca, dva tužilačka savetnika i prateće administrativno osoblje. Ako je potrebna dopuna podataka ili nekakva intervencija (recimo, zaplena računara), tužilaštvo može zatražiti pomoć policije.


akonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređuje se obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.
Visokotehnološki kriminal predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:
1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom;
2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara;
3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona

Posebno tužilaštvo
Za postupanje u predmetima krivičnih dela na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazovano je posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala tj. Posebno tužilaštvo.

Radom Posebnog tužilaštva rukovodi Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal.

Posebnog tužioca postavlja Republički javni tužilac iz reda zamenika javnih tužilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika višeg javnog tužioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju zamenici javnih tužilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

5. avgusta 2011 godine Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je postavila zamenika Višeg javnog tužioca Branka Stamenkovića za rukovodioca Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, tj. Posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal.

U Posebnom tužilaštvu pored rukovodioca angažovana su još dva zamenika Višeg javnog tužioca specijalizovana za ovu oblast kao i dva tužilačka savetnika uz prateće administrativno osoblje.

Od osnivanja početkom 2006 godine zaključn sa 1. oktobrom 2011 godine, Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je postupalo ili postupa u preko 1700 predmeta u okviru svoje nadležnosti.
Adresa i linkovi
 

Art magazin - Web casopis za savremenu umetnost

 

Obaveštenje za čitaoce:

Ne objavljujemo lična imena niti imena firmi, osim ako ne postoji sudska presuda ili potpisana zjava u sudu sa materijalnom i krivičnom odgovornosti potpisnika.

Udruženje se bavi isključivo preventivnim radom. U slučaju da ste prevareni, molimo Vas da se obratite Policiji, Advokatima i sudstvu. Takav je zakon, i mi ga poštujemo.

 
Ko je na sajtu
We have 11 guests online
Da li ste prevareni za zivotno osiguranje?
 
Belocrkvanska jezera. Najbolji izbor za odmor
 

PUTUJMO ZAJEDNO
 

Advertisement

O prevarama  |  Zakoni  |  Spisak prevara  |  Reportaže  |  Reklamiranje na sajtu  |  Kontakt  |  Login

Copyright © 2008. Društvo za borbu protiv prevara. 21000 Novi Sad, Srbija.
Registrovano kod Ministarstva Republike Srbije za Državnu upravu i lokalnu samoupravu.
CMS Web Design: Luka Salapura